Blog

Home

“YourQR” แอปพลิเคชัน History Scan & Digital Name Card ตอบ โจทย์ไลฟ์สไตล์เจ้าของธุรกิจและสังคมยุค NewGen
  YourQR ภายใต้โปรดักส์บริษัท นายเน็ต จำกัด เป็นแอปฯ ช่วยสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) และสามารถ เก็บประวัติ QR ให้กลับมาดูย้อนหลังได้ พร้อมฟังชันก์พิเศษภายในแอปฯที่สามารถทำนามบัตรดิจิทัล ใช้สแกน แลกรับบนมือถือ ลดการใช้กระดาษ เหมาะกับยุค 4.0 ไม่ใช่แค่ตัวแอปฯเท่านั้นที่เราจะนำเสนอ เรามี YourQRAnalytics เป็นระบบจัดการ QR ที่สร้างแล้วสามารถบอกรายงานจำนวนคนสแกน สแกนที่ไหน สแกนด้วย อะไร และเทคนิคพิเศษ ทราบว่าใครสแกน ทำให้การสร้าง QR ของคุณมีประสิทธิภาพ เก็บข้อมูลคนสแกน ตรวจสอบและวัดผลได้  เมื่อไม่นานมานี้ แอป YourQR มีโอกาศได้เป็นส่วนหนึ่งภายในงานสัมมนา Digital Transformation Expert Platform โดย ATSI เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ทั้งหมด 3 รอบ ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีผู้สนใจเข้าร่วม อบรมสัมมนาเป็นจำนวนมาก เพราะ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ Digital Transformation อาทิเช่น คุณ กิตตินันท์ อนุพันธ์ CEO บริษัท Anywhere 2 go และผู้ก่อตั้ง Claim Di Claim Di, คุณชาคริต จันทร์ รุ่งสกุล Founder & CEO at FireOneOne, รศ.ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการสถาบัน IMC แนะนำ Digital Skill และอีกหลายๆท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาสอนอบรมในครั้งนี้  ภายในงาน Digital Transformation Expert Platform เนื่องจากในยุค Digital ทางโครงการงดแจก เอกสารด้วยกระดาษ และหันมาใช้ เทคโนโลยีช่วยอำนวยความสะดวก จึงใช้แอปฯ YourQR มาเป็นเครื่องมือ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมติดตั้งแอปฯ ใช้ในการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ลงทะเบียนดาวน์โหลดสไลด์วิทยากรทุกท่าน

ภาพลงทะเบียนดาวน์โหลดเอกสาร สไลด์ของวิทยากร


เก็บสไลด์และประวัติ QR ไว้กลับมาดูได้

 ประโยชน์ที่ได้ ช่วยเก็บสไลด์, ไฟล์เอกสาร, แบบสอบถาม และเก็บประวัติ QR ที่ถูกสแกน ผู้เข้าร่วมอบรมจึง สามารถกลับไปเปิดดูย้อนหลังได้ เอกสารข้อมูลสไลด์จากวิทยากรไม่สูญหายและช่วยประหยัดการใช้กระดาษได้ จำนวนมากQR Code ไฟล์รูปภาพรักษ์โลกด้วย นามบัตรไร้กระดาษ

 อีกกิจกรรมสำคัญภายในงาน ใช้แอป YourQR สร้างนามบัตรดิจิทัล เพื่อแจกแทนนามบัตรกระดาษ โดยสแกน แลกรับcontact ระหว่าง วิทยากรกับผู้เข้าอบรม ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะมี contact ได้ครบทั้งวิทยากร และผู้เข้าอบรมทุกคนภาพกิจกรรมแชร์นามบัตรด้วยแอป YourQRวัดผลด้วย QR Analytics

 การที่ทีมผู้จัดงานได้ใช้บริการสร้าง QR Code analytics ผ่านเว็บไซต์ YourQR.today ทำให้เก็บข้อมูล ผู้เข้าร่วมอบรม และตรวจสอบจำนวนคนที่สนใจสแกน QR Code ต่างๆ ภายในงานได้ เช่น สแกนข้อมูลใน สไลด์วิทยากร สแกนแบบสอบถามต่างๆ ตรวจสอบวัดผลในรูปแบบรายงาน ข้อมูลดังกล่าว สามารถนำไป วัดผลประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูล และนำไปใช้ปรับปรุงส่ือประชาสัมพันธ์ให้ดีขึ้น และสิ่งสาคัญที่ผู้จัดงาน ได้คือข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรมพร้อมช่องทางการติดต่อสามารถนำไปทำ Email Marketing, SMS Marketing เป็นต้น

ภาพรายงานแสดง QR Code ทั้งหมด


ภาพรายงานกราฟแสดงสถิติการสแกน QR Code


ภาพรายงานแสดง ข้อมูลผู้สแกน QR ด้วยแอป YourQR


YourQR.today

เว็บไซต์บริการ "QR Code Generator" สร้าง QR Code และ วัดผลสถิตการสแกน ด้วย QR Analytics เป็นอีกหนึ่งบริการออนไลน์ ที่พัฒนาขึ้นมาให้ทุกๆ คนสามารถใช้งานกันได้ฟรีๆ หากคุณกำลังสนใจนำ QR Code ไปใช้ในธุรกิจด้านอื่นๆ เรายินดีให้คำปรึกษาโทรหาเราได้ที่ 064-4569-0041 หรือ ได้ที่ Email: YourQR.today@gmail.com

Related Posts: